Banner

Implantologia

Zastosowanie implantów, czyli wszczepów kostnych, pozwala na zastąpienie utraconych zębów sztucznymi (tytanowymi) korzeniami stanowiącymi podparcie dla koron, mostów lub protez. Jest to szczególnie ważne w przypadku braku możliwości wykonania uzupełnienia stałego lub niedostatecznego utrzymania protezy ruchomej

implantology